Jiní o UJD
Divider

Jiní o UJD

Divider


Under Construction
Na překladech se pracuje........
Kdyby se tak někomu chtělo mi pomoci..... :-)


Divider


Rolling Stone

Vydání 759, 1. května 1997

NEJLEPŠÍ Z AUSTINU

South by Southwest trots out a new crop of winning bands

...úžasný český kvintet nazvaný Už jsme doma rachotící jako kombinace Hot Rats-ofonického Franka Zappy a hyperjazzu Johna Zorna...
autor: David Fricke

Rolling Stone

Issue 759, May 1, 1997

AUSTIN´S FINEST

South by Southwest trots out a new crop of winning bands

...an amazing Czech quintet called Uz Jsme Doma that rattled like a combination of Hot Rats-aphonic Frank Zappa and John Zorn´s hyperjazz...
By David Fricke


Divider


New York

Zvláštní vydání 15.4.1996, strana 156

Performance Freedom Rock

Už Jsme Doma: lekce z komparativní rockologie. Their scene: rather more remote than Seattle or Chapel Hill. Their sound: a very, shall we say, distinctive musical palette (thrash drumming, alpine-horn lines, and booming, five-part vocals that sound like something out of Der Freischütz). Call it Iron Curtain art-rock, since, at ten years old, the Czech group is among the first bands to bear the fruits of having jammed under The State. Or call it "Pure-rock", since one of their primary influences is seventies prog-rockers Uriah Heep. However it´s pigeon-holded , Už jsme doma (pronounced UZH-sme DO-ma) - which plays the Kitting Factory on April 13 - poses little threat to the national security of Hootie and the Blowfish, which, given the state of things, may make them the hippiest alternative-rock band going. Their stateside devotees include the culty San Francisco band The residents, and their influences such figures as avant-guitarist Fred Frith and the Dadaist rock combo Pere Ubu. Of course, totalitarian regimes can be murder on one´s record collection and, prior to the assistance of underground arts networks, the members of UJD were formed by musical experiences not unlike that of, say, a seventies youth trapped behind the Peorian-mall curtain. "We secretly listened to Radio Luxembourg", says Mirek Wanek, 34, the group´s lead singer and lyricist. "But before that, on the official station, there only came songs from the Beatles, Uriah Heep, Deep Purple, and John Travolta." John Travolta? And to think we complained about Kiss.
Chris Norris

New York

Special Issue 15.4.1996, page 156

Performance Freedom Rock

Uz Jsme Doma: a lesson in comparative rockology. Their scene: rather more remote than Seattle or Chapel Hill. Their sound: a very, shall we say, distinctive musical palette (thrash drumming, alpine-horn lines, and booming, five-part vocals that sound like something out of Der Freischütz). Call it Iron Curtain art-rock, since, at ten years old, the Czech group is among the first bands to bear the fruits of having jammed under The State. Or call it "Pure-rock", since one of their primary influences is seventies prog-rockers Uriah Heep. However it´s pigeon-holded , Už jsme doma (pronounced UZH-sme DO-ma) - which plays the Kitting Factory on April 13 - poses little threat to the national security of Hootie and the Blowfish, which, given the state of things, may make them the hippiest alternative-rock band going. Their stateside devotees include the culty San Francisco band The residents, and their influences such figures as avant-guitarist Fred Frith and the Dadaist rock combo Pere Ubu. Of course, totalitarian regimes can be murder on one´s record collection and, prior to the assistance of underground arts networks, the members of UJD were formed by musical experiences not unlike that of, say, a seventies youth trapped behind the Peorian-mall curtain. "We secretly listened to Radio Luxembourg", says Mirek Wanek, 34, the group´s lead singer and lyricist. "But before that, on the official station, there only came songs from the Beatles, Uriah Heep, Deep Purple, and John Travolta." John Travolta? And to think we complained about Kiss.
Chris Norris


Divider


Option

Č.70 srpen/září 1996

Už Jsme Doma - Hollywood

Nejedná se o žádnou poklidnou pohlednicově exotickou projížďku pro fandy world-beatu. Avšak nejde ani o zvuk partičky Slovanů otrocky se snažících napodobit současné trendy popové scény. Toto CD je spíše přeplněno muzikou, která pádí hlava nehlava. Už jsme doma pocházejí z České republiky, zde si za deset let svého trvání vytvořili charakteristický přístup k tvoření hudby. Polovinu své existence strávili v undergroundu - v mnohem více doslovném významu, než jak jej běžně chápeme - jakožto věc zakázanou zákonem. Na své druhé (a první ve Státech vydané) desce (třetí - pozn. překl.) protlačují Už jsme doma hyperventilující dechy a řízné kytary přes Beefheartovská znamínka ve smrtícím tempu. Začínají, zastavují a obracejí se na fleku. Pět hráčů v kapele chrlí vokály, které zní jako varovné volání před přibližujícím se nepřítelem. Než kapela kolektivně propukne ve vzlykot v polovoně úvodní skladby Hollywood, navodí natolik Boredomskou intenzitu, že to těžko může být šok. Pogues se poravdu hodí pouze jako přibližné přirovnání (punkový duch okořeňující etnickou hudbu neobvyklou pro americké uši), které v případě Už jsme doma znamená náročnější, méně melodický, nepohodlnější a méně srozumitelný poslech. každopádně stejně jako Pogues (nabo taky například Mekons) má tato česká kapela tu vzácnou schopnost, skrývat ve své hudbě zvláštní pocit bratrství, dostupný každému, kdo se rozhodne, aby tyto písně tvořily část jeho života. Jejich uvolněné "ya-da-dá-dá" opakuje pocit déjávu - o noci strávené zapíjením žalu v pivnici, kterou jsme nikdy nenavštívili - který nám umožní pocítit určité spříznění s jejich otrlými dušemi, ačkoli my jsme nikdy nebyli svědky toho, jak nám náš domov šílené naděje a smutné tragédie převracejí vzhůru nohama.
Brad Lips, překl. Mardoša

Option

No.70 september/october 1996

Už Jsme Doma - Hollywood

This is not a sung ride through P.C. exotica for world-beat fans. Nor is this the sound of a bunch so Slavs stuck slavishly emulating current trends in the pop marketplace. Rather, this CD is crammed with music that sweats. Už Jsme Doma hails from the Czech Republic where they have developed an idiosyncratic approach to music making in their decade as a group; half of which time was spent underground - in a much more literal sense than we typically understand - as an entity forbidden by law. On their second full-length (and first Stateside) release, Už Jsme Doma´s hyperventilating horns and brisk rythm guitars push across Beefhartian time signatures at a breakneck pace, starting and stopping and twisting on a dime. The band´s five players all spit out vocals that sound like warning calls of enemies approaching. By the time they colectivelly burst into sobs, halfway into Hollywood´s lead track, they´ve established such Boredoms-esque intensity that it´s hardly a shock. The Pogues are really relevant only as a surface comparsion (punk spit energizing an ethnic unfamiliar ti American ears), for Už Jsme Doma represents a more challenging, less melodic, more spasstic and less comprehensible listen. However, like the Pogues (and also, for example, the Mokeons), this band of Czechs also have that rare ability to convey in their music a strange sense of brotherhood, available to any and all who choose to make these songs part of their life. Their rollicking "ya-da-da-da´s" echo a warm feeling of déjá vu - of a night spent drinking away sorrows in a beerhall I´ve never visited - that lets us feel a kinship with their hardened hearts, even if we´ve never watched our homeland turned topsy-turvy by mad hopes and sad tragedies.
Brad Lips


Divider


Z interview mezi Guidem Randziem, ředitelem Euroralph Rec. a oficiálním mluvčím The Residents

Otázka: Jak se The residents líbila spolupráce s českými muzikanty, kteří byli členy jejich Freak Show Live?
Odpověď: Skupina "Už jsme doma", která je hlavní čístí tohoto projektu, je naprosto báječná a jejich originální hudba je jedna z nejlepších, kterou kdy slyšeli.
Otázka: Slyšeli The Residents nějaké české skupiny ...... ?
Odpověď: Nevím, co The Residents poslouchali a co ne. Ale vím přesně, že slyšeli "Už jsme doma", že byli na jejich koncertech a že se zamilovali do téhle skvělé kapely .....
From interview with Guido Randzio, director of Euroralph Rec. and Oficial spokesman of The Residents

Question: How do The Residents like collaboration with czech musicians who are members of their Freak Show Live?
Answer: The band "Už jsme doma", who is the main part of this project is absolutely wonderful and their original music is one of the best what we ever listened.
Question: Did The Residents hear some czech groups ...... ?
Answer: I don´t know, what The Residents listened and what no. But what I know exactly, that they heared "Už jsme doma", that they were on their gigs and that they fell in love to this great group .....


Divider

Linky

Flagpole Magazine
Feature Review
Lučan
The Residents
Prem's [ig]Noble Web Page


Divider
Home © František Vlk Vydáni: 2. Poslední změny: 21. 10. 1999 Kontakt: UJD
Divider