Přízemí: Hudební fotografie!Pozor! Některé fotografie mají historickou hodnotu a lidé na nich už hrají jinde jinak na něco jiného
nebo vůbec.